Více než polovina žáků se setká se šikanou.

...Mapa školy 2018 (Scio)

90% učitelů si myslí, že se jich problematika šikany týká málo nebo vůbec.

...Mapa školy 2018 (Scio)

2239 - tolik lidí volalo v roce 2016 na Linku bezpečí kvůli šikaně!

...Statistika Linky Bezpečí

Drazí návštěvníci,

spousta z nás nejspíše zažila, že mu někdy v životě někdo ublížil a spousta z nás se s tím setkala ve škole v podobě šikany. Mnozí z nás, kteří si šikanou prošli a přežili svá školní léta, si s sebou nesou citelné rány na těle, ale hlavně na duši, někteří z nás, kteří si šikanou prošli se dodnes léčí s následky, které na nás zanechala, někteří z nás v boji s věčným ubližováním od spolužáků či učitelů padnou a svůj život ukončí.

V současné době máme v České republice několik desítek dětských sebevražd ročně a přesto, že se těžko hledají důvody, tak lze předpokládat, že část těchto sebevražd je částečně či úplně způsobena šikanou. Paradoxně, největším problémem v této oblasti však nejsou zákony ani legislativa, ale spíše nevědomost o možnostech řešení či neustálé zlehčování a zametání pod koberec.

Cílem této stránky je tak poskytnout a dát prostor správnému a ideálnímu řešení šikany, ukázat, že šikana je nejen řešitelná, ale, že řešení znamená úlevu pro všechny strany - školu, rodiče a především samotné oběti. To jsou ti, kterým by měla být poskytnuta veškerá péče, protože to na nich zanechává citelnou stopu, která se může přenést nejen do dalších roků, ale i do zbytku života. Přitom stačí tak málo, aby netrpěli. Ale bohužel i to málo je často problém.